Startersservice

Startersservice

In nauwe samenwerking met Unizo bieden wij u een optimale startersservice aan. Het startersloket is op vaste tijdstippen vrij toegankelijk, maar ook daarbuiten geven wij u alle informatie mee.
Van het eerste verkennend gesprek, de nodige adviezen en de inschrijving in de kruispuntbank tot de BTW-aangiftes en fiscale aangiftes,…

Dankzij onze samenwerking met het ondernemersloket kan u voor alle formaliteiten bij ons terecht en nemen wij u alle zorgen en beslommeringen uit handen!

 

 

Het oprichten van een eigen vennootschap, voor heel wat starters of zelfstandigen een droom en die helpen we maar al te graag waarmaken! Ook de fiscale en familiale zekerheid en de veiligheid van de persoonlijke bezittingen zijn redenen om te kiezen voor een vennootschapsvorm.

De laatste jaren wordt het verlenen van kredieten meer dan ooit kritisch onderzocht en zal de bank een investeringsdossier vragen voor u een krediet wordt toegekend.
Reken daarom op de deskundigheid van Cowebe. We maken het investeringsdossier op met aandacht voor het ramen van de totale kosten, opstellen van een financieel plan, de indiciaire afrekening die aanduidt dat het terugbetalen van het krediet geen probleem mag vormen, enz…`

Een financieel plan wordt meer en meer een must, hetzij voor de oprichting van een vennootschap, hetzij voor het verkrijgen van een krediet.
Dit plan biedt een gedetailleerd overzicht van de nodige financiële bronnen en de behoeften in de eerste twee werkjaren van de vennootschap. Het moet ervoor zorgen dat u de voorziene financiële verbintenissen kunt houden. Gezien het huidige economische klimaat en na de bankencrisis van enkele jaren geleden hebben de banken een gezond wantrouwen opgebouwd in het verstrekken van kredieten en biedt een financieel plan toch wat garanties.

Dankzij onze nauwe samenwerking met het UNIZO startersloket hebben wij alle kennis in huis om iedere starter te begeleiden. Van de eerste stappen als zelfstandige die we samen met het startersloket zetten tot het opvolgen van de eerste boekhoudkundige verplichtingen, u kan te allen tijde op onze deskundigheid en ervaring rekenen!

Subscribe to RSS - Startersservice