Opmaken van een financieel plan

  • COWEBE - accountantskantoor - boekhouding - boekhoudkantoor - Tielt

Opmaken van een financieel plan

Een financieel plan wordt meer en meer een must, hetzij voor de oprichting van een vennootschap, hetzij voor het verkrijgen van een krediet.
Dit plan biedt een gedetailleerd overzicht van de nodige financiële bronnen en de behoeften in de eerste twee werkjaren van de vennootschap. Het moet ervoor zorgen dat u de voorziene financiële verbintenissen kunt houden. Gezien het huidige economische klimaat en na de bankencrisis van enkele jaren geleden hebben de banken een gezond wantrouwen opgebouwd in het verstrekken van kredieten en biedt een financieel plan toch wat garanties.

Echter, voor veel zelfstandigen is dit een onbegonnen werk omdat zij noch de tijd, noch de kennis hebben om dit op te maken. Daarom kan u rekenen op Cowebe. In onderling overleg noteren wij bepaalde gegevens die wij op een professionele manier tot een degelijk financieel plan omvormen. Dit geeft een waarheidsgetrouw beeld van de onderneming in zijn eerste en komende jaren.