Personen- en vennootschapsbelasting

  • COWEBE - accountantskantoor - boekhouding - boekhoudkantoor - Tielt

Personen- en vennootschapsbelasting

Het indienen van de aangifte personen- of vennootschapsbelasting bezorgt heel wat mensen grijze haren. Jaar na jaar worden de aangiftes complexer, ondanks de administratieve vereenvoudiging. Daarom verzorgen wij ook uw aangifte in de personenbelasting of vennootschapsbelasting

Aangifte personenbelasting:

  • Opstellen van de resultatenrekening
  • Controleren van alle attesten
  • Toepassen van correcte fiscale beperkingen of aftrekken `

Daarenboven geven wij tips en advies om in de toekomst fiscaal optimaal te kunnen werken.

Aangifte vennootschapsbelasting:

De aangifte vennootschapsbelasting vloeit grotendeels voort uit de afsluiting van de boekhouding van de vennootschap. Wij zorgen voor een correcte verwerking en berekening van de geraamde belastingen en voor het bijvoegen van de nodige bijlages, het opstellen van de balans en het indienen via Biztax. Zo wordt uw aangifte altijd correct en tijd ingediend. In de loop van het jaar gaan we na of het in dat boekjaar aangeraden is om te investeren of eventueel een bedrag aan voorafbetalingen te doen. We doen er alles aan om de belastingdruk van uw vennootschap optimaal te houden.