Fiscaal advies

  • COWEBE - accountantskantoor - boekhouding - boekhoudkantoor - Tielt

Fiscaal advies

Om uw onderneming optimaal te laten renderen op lange termijn is het juiste fiscaal advies van cruciaal belang. Vanuit onze deskundigheid en jarenlange ervaring staat Cowebe u als zelfstandige bij met fiscaal advies en begeleiding vanuit een korte en lange termijnvisie. 

Korte termijn:

  • Na iedere btw-aangifte ontvangt u een balans met de verrichtingen en een overzicht van de exploitatiewinst/verlies op dat moment. Indien gewenst maken we ook een volledige tussentijdse evaluatie van de balans.
  • Wat is de nettowinst op dat ogenblik?
  • Waar zitten de grote uitgavenposten?
  • Is er ruimte voor investeringen?

Eventuele prognoses van het boekjaar bij aanvang. Dit in het kader van uitkeringen naar zaakvoerders, investeringen, etc...

Lange termijn:

Worden er voorzieningen aangelegd of is het nodig om voorzieningen aan te leggen? Wat gebeurt er met de resultaatsbestemming bij het afsluiten van een bepaald boekjaar, wordt deze gereserveerd of uitgekeerd?
In nauw overleg en in overeenstemming met uw wensen en noden en uw visie op ondernemen, informeren wij u over de mogelijke opties. Zo kan u met kennis van zaken die keuzes maken, die het beste bij u en uw onderneming passen.